Integración laboral das persoas con discapacidade a través da distribución de bolsas e embalaxes, roupa laboral, equipos de protección individual, material de oficina, celulosas e produtos químicos.

A miña discapacidade abriu os meus ollos para ve-las miñas verdadeiras habilidades Robert M. Hensel

Obxectivo

Continuar crecendo para poder ofrecer máis oportunidades laborais de calidade a un maior número de persoas con discapacidade, aportando valor engadido aos produtos que comercializamos.

Non estou en desvantaxe pola miña condición. Estou fisicamente desafiada e capacitada de maneira diferente Janet Barnes