Cumprimento da Lei.

Mellora da imaxe interna e a reputación da empresa.

Contribúe á igualdade social dos colectivos con maiores dificultades. Enriquece o capital humano da empresa coa contratación de traballadores e traballadoras con discapacidade, xa que a diversidade é un valor.

Oferta un valor engadido á imaxe da empresa ante os seus clientes e competidores. Mellora da relación empresa - sociedade construíndo grupos de diálogo e colaboración con entidades sociais do territorio.